Nền tảng khảo thí
trực tuyến MegaTest

Megatest là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp nền tảng kỹ thuật số cho tất cả các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực trực tuyến trong nhà trường.

Megatest hỗ trợ chuyển đổi số hiệu quả công tác thi cử cho nhà trường. Giúp giáo viên tối ưu qui trình vận hành lớp học, giao bài tập và kiểm tra. Tạo môi trường học và ôn tập hiện đại, chủ động cho học sinh.